Herman J. Wijngaard werd op 21 januari 1922 geboren te Amsterdam. Al op jeugdige leeftijd bleek dat hij artistiek begaafd was. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat hij van 1938 tot en met 1941 een kunstopleiding volgde in Amsterdam aan de Rijksnormaalschool. Zijn artistieke prestaties op school werden al snel opgemerkt en hij kreeg daarom ook priv�les van P.Twisker, leraar van de Amsterdamse Rijksacademie, om zijn techniek verder te perfectioneren.
H.J. Wijngaard is vooral bekend als schilder van het Hollandse landschap. In Nieuwkoop, waar hij enkele jaren heeft gewoond, schilderde hij de plassen op een sfeervolle en aparte manier.Toen hij verhuisde naar de omgeving van de rivieren, werd hij gegrepen door het weidse rivierlandschap. Op een prachtige manier schildert hij de omgeving en de lichtval op het water. Opvallend zijn ook de buitengewoon mooie luchten, die zo kenmerkend zijn voor Wijngaard.
Atelier-Galerie Wijngaard, Compagnonsweg 28, 8434 NW Waskemeer, Friesland Tel: 0516-421074 E-mail

© 2008 Wijngaard. Alle rechten voorbehouden.